Prometheus-leiritoiminnan tarkoituksena on tukea sellaista uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumatonta aikuistumiskoulutusta, jonka tavoitteena on tukea nuoria näiden yksilöllisen elämänkatsomuksen muodostamisessa, samalla ehkäisten eriarvoistumista.

Säätiö noudattaa sijoitustoiminnassaan vastuullisia periaatteita. Säätiön eettisen toiminnan linjaukset voi lukea täältä.

Säätiöllä on hallitus, johon kuuluu vuonna 2017 5 jäsentä sekä hallintoneuvosto, johon kuuluu 8 jäsentä. Säätiön säännöt voi lukea täältä.

Säätiö jakaa avustuksia säätiön tarkoituksen mukaista toimintaa järjestäville yleishyödyllisilleyhteisöille. Avustuksen hakuajoista tiedotetaan näillä verkkosivuilla.

Säätiö on perustettu vuonna 2016, ja sen varsinainen toiminta on käynnistynyt vuoden 2017 aikana. Säätiöllä on 100 000 euron suuruinen säädepääoma, jonka tuottoa voidaan jakaa säätiön tarkoituksen mukaiseen toimintaan.

Yhteystiedot ovat muotoa etunimi.sukunimi@protu.fi

Puheenjohtaja
Kalle Saleva

Varapuheenjohtaja
Heini Oikkonen-Kerman

Hallituksen jäsen
Antti Iso-Markku

Hallituksen jäsen
Risto Karinkanta

Hallituksen jäsen
Alexander Holst

Hallintoneuvoston puheenjohtaja
Jaakko Tiinanen