Linjauksen tehtävä

Tämän linjauksen tehtävänä on olla helposti ymmärrettävissä oleva asiakirja, jonka mukaan säätiö toimii sijoittaessaan ja hallinnoidessa sen hallussa olevaa omaisuutta. Linjaus on vahvistettu säätiön hallituksen kokouksessa 3/2017 torstaina 23.03.2017 ja se on voimassa välittömästi.

Sijoitusstrategia ja eettinen vastuullisuus

Eettinen vastuullisuus on säätiön yksi kantavista teemoista, joten pyrimme kaikessa toiminnassamme huomioimaan eettisesti vastuullisen toiminnan periaatteita. Sijoitusstrategiassa tämä näkyy niin, että vältämme aktiivisesti epäeettiseksi luettavia teollisuudenaloja ja toimintoja, jotka luetellaan myöhemmin. Säätiö sijoittaa varansa kuitenkin ensisijaisesti rahastojen kautta, jolloin salkuissa saattaa olla vähäinen määrä epäeettiseksi nähtäviä tuotteita.

Sijoituskohteita valittaessa vältettäviä toimialoja ovat ase- ja tupakkateollisuus, uhkapelit sekä fossiilisia polttoaineita tuottavat ja jalostavat yritykset. Eettisesti vastuulliseksi rahastoksi lasketaan sellaiset rahastot, joiden sijoitusportfolioihin liittyy toimintaa edellä mainituilla toimialoilla enintään 12 % salkun kulloisestakin arvosta vuoden mittaisella tarkastelujaksolla. Jos kahden tai useamman sijoitusinstrumentin tuotto-odotus on samankaltainen, valitaan näistä eettisesti kestävämpi vaihtoehto. Suoraan osakkeisiin sijoitettaessa sijoituskohteen päätoimiala ei saa olla edellä mainituilla toimialoilla.