TOIMINNAN TARKOITUS

Prometheus-leiritoiminnan tukisäätiön tarkoituksena on tukea sellaista uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumatonta aikuistumiskoulutusta, jonka tavoitteena on tukea nuoria näiden yksilöllisen elämänkatsomuksen muodostamisessa, samalla ehkäisten eriarvoistumista.

Säätiö noudattaa sijoitustoiminnassaan vastuullisia periaatteita. Säätiön eettisen toiminnan linjaukset voi lukea täältä.

Säätiöllä on hallitus, johon kuuluu 3-10 jäsentä sekä hallintoneuvosto, johon kuuluu 5-10 varsinaista jäsentä sekä 0-5 varajäsentä. Säätiön säännöt voi lukea täältä.

Säätiö jakaa avustuksia säätiön tarkoituksen mukaista toimintaa järjestäville yleishyödyllisilleyhteisöille. Avustuksen hakuajoista tiedotetaan näillä verkkosivuilla.

Säätiö on perustettu vuonna 2018, ja sen varsinainen toiminta on käynnistynyt vuoden 2019 aikana. Säätiöllä on 100 000 euron suuruinen säädepääoma, jonka tuottoa voidaan jakaa säätiön tarkoituksen mukaiseen toimintaan.

Säätiön hallitukseen saa yhteyden sähköpostiosoitteesta saatio@protu.fi.

Puheenjohtaja
Antti Iso-Markku

Hallituksen jäsen
Hanna Timonen

Hallituksen jäsen
Sari Santala

Hallituksen jäsen
Ilmari Ayres

Hallintoneuvoston puheenjohtaja
Mira Ahjoniemi